Hej Sverige! Sverigestudien är en årlig kartläggning av svenskarnas värderingar och attityder, i samhället och på arbetsplatsen. Sverigestudien vill synliggöra dessa utifrån övertygelsen att människor med kunskap om sina värderingar fattar klokare beslut. Sverigestudien är ett initiativ från de fristående aktörerna Preera, Skandia, Volvo IT och Sveriges Kommuner och Landsting. Läs mer här.

Ladda ner Sverigestudien 2013Här kan du ladda ner Sverigestudiens fulla rapport. Under resultat kan du också ta del av tidigare års studier samt mer detaljerade data.
Se hela presentationen av Sverigestudien i Stockholm den 23 maj 2013.

Kommunperspektiv i Sverigestudien 2013Här finns en fördjupning av kommunperspektivet i Sverigestudien 2013 tillsammans med SKL:s arbete i nio kommuner i landet. Mer information finns på SKL:s hemsida.

Hej politiker! Hej ledare! Hej medborgare! Hej media!

Vad betyder Sverigestudiens resultat för dig som politiker, som ledare, som individ i det svenska samhället eller för dig som arbetar med att skildra vår samtid?
Prova själv och se vilka personliga värderingar du har genom att klicka på länken www.valuescentre.com/pva och följa instruktionerna. Det tar bara 5-10 min.