träd_sverigestudien

2016 års studie

maj 24th, 2016 Posted by Okategoriserade No Comment yet

Vi trivs bättre på jobbet visar Sverigestudien 2016

Arbetsplatsen är en plats där vi får energi, det visar årets upplaga av Sverigestudien. Medan allt fler svenskar använder negativt laddade ord för att beskriva Sverige som nation och sin kommun, uppfattas arbetsplatsen som en plats som präglas av lagarbete, ansvar och glädje.

Sverigestudien mäter vilka värderingar som präglar Sverige, våra kommuner och våra arbetsplatser. Studien ger beslutsfattare, politiker och arbetsgivare unika insikter om de värderingar som över tid präglar det svenska samhället.

Årets studie visar att allt fler svenskar väljer negativt laddade ord för att beskriva vilka värderingar de anser präglar det svenska samhället och kommunerna de bor i. På nationell nivå hamnar ord som osäkerhet om framtiden, arbetslöshet och byråkrati högst.

Samtidigt visar studien att en positiv utveckling sker på arbetsplatserna. När svenskarna får lista vilka värderingar som präglar deras arbetsplatser är ord som lagarbete, ansvar och glädje vanligt förekommande.

Sveriges arbetsplatser utmärker sig fortfarande med ett lågt kundfokus i jämförelse med andra länder, men i år klättrar kundrelaterade värderingar från plats 57 till plats 35.

Organisationer som präglas av positiva värderingar brukar rikta uppmärksamheten utåt, det kan vara en förklaring till att vi ser ett ökat fokus på kunden. Men vi är fortfarande på alarmerande låga nivåer vilket borde vara en väckarklocka för många ledningsgrupper, säger Emilie Widarsson, managementkonsult på Preera och analytiker på Sverigestudien.

Sverigestudien visar också att värderingar som kan underlätta förändring är ovanliga på den genomsnittliga svenska arbetsplatsen.

Med tanke på den stora omvälvning som många branscher står inför till följd av digitalisering och globalisering kan man känna viss oro. Är de svenska företagen tillräckligt rustade att möta en accelererande förändringstakt? säger Emilie Widarsson.

Klicka här för att höra Preeras VD Sara Farnebo presentera resultatet för 2016 års studie.


Sverigestudien_2016

Sammanfattning Sverigestudien 2016

The comments are closed.

Sverigestudien Facebook