IMG_1315

Data 2016 års studie

juni 26th, 2016 Posted by OPEN SOURCE No Comment yet

Här hittar du data och analyser från 2016 års studie. Du kan på egen hand analysera och reflektera. All data finns för nedladdning, men om du väljer att använda den i något sammanhang ber vi dig ange Sverigestudien som källa.

Organizational perspective

Ovriga Sverige- Organisational Perspective CDR- March 2016 Overall Organisational Perspective Top 20 values- March 2016 Offentlig sektor- Organisational Perspective CDR- March 2016 Man- Organisational Perspective CDR- March 2016 Kvinna- Organisational Perspective CDR- March 2016 Arbetar inte- Organisational Perspective CDR- March 2016 Age 61 – 70- Organisational Perspective CDR- March 2016 Age 51 – 60- Organisational Perspective CDR- March 2016 Age 41 – 50- Organisational Perspective CDR- March 2016 Age 31 – 40- Organisational Perspective CDR- March 2016 Age 21- Organisational Perspective CDR- March 2016 Age 21 – 30- Organisational Perspective CDR- March 2016 Swedish born Nej- Organisational Perspective CDR- March 2016 Swedish born Ja- Organisational Perspective CDR- March 2016 Storstockholmsomradet- Organisational Perspective CDR- March 2016 Storgoteborgsomradet- Organisational Perspective CDR- March 2016 Sodra Sverige- Organisational Perspective CDR- March 2016 Privat sektor- Organisational Perspective CDR- March 2016


 

Community perspective

Ovriga Sverige – Community Perspective CDR- March 2016 Overall Group – Community Perspective CDR- March 2016 Overall Community Perspective Top 20 values- March 2016 Storstockholmsomradet – Community Perspective CDR- March 2016 Storgoteborgsomradet – Community Perspective CDR- March 2016 Sodra Sverige – Community Perspective CDR- March 2016


 

National perspective

Privat sektor – National Perspective CDR- March 2016 Ovriga Sverige – National Perspective CDR- March 2016 Overall National Perspective Top 20 values- March 2016 Overall Group- National Perspective CVA- March 2016 Overall Group- National Perspective CVA- March 2016 Offentlig sektor – National Perspective CDR- March 2016 Gender Man – National Perspective CDR- March 2016 Gender Kvinna – National Perspective CDR- March 2016 Arbetar inte – National Perspective CDR- March 2016 Age 61 – 70 – National Perspective CDR- March 2016 Age 51 – 60 – National Perspective CDR- March 2016 Age 41 – 50 – National Perspective CDR- March 2016 Age 31 – 40 – National Perspective CDR- March 2016 Age 21 – National Perspective CDR- March 2016 Age 21 – 30 – National Perspective CDR- March 2016 Swedish born Nej – National Perspective CDR- March 2016 Swedish born Ja – National Perspective CDR- March 2016 Storstockholmsomradet – National Perspective CDR- March 2016 Storgoteborgsomradet – National Perspective CDR- March 2016 Sodra Sverige – National Perspective CDR- March 2016

The comments are closed.

Sverigestudien Facebook