ben-white-197668

Insikter från Sverigestudien 2017

februari 6th, 2018 Posted by OPEN SOURCE No Comment yet

Sverigestudien genomfördes 2017 för åttonde gången och är en unik tidsserie över svenskarnas värderingar. I studien mäts vilka värderingar, egenskaper och beteenden som präglar och vilka medborgarna önskar präglade våra arbetsplatser och samhället i stort.

Även om många av värderingarna är stabila över tid ser vi att en ökad rädsla slår igenom i resultatet. I denna rapport sammanfattas resultatet av 2017 års studie i sju punkter. Till varje slutsats finns dessutom ett antal frågor för vidare reflektion och dialog.

Svenskarna i samhället:
• Starkare önskan om gemensamma värderingar
• Större behov av trygghet
• Integration på entreprenad
• Minskat förtroende för varandra

Svenskarna på jobbet:
• Den svenska arbetsplatsen – en paradox
• Skillnader mellan offentligt och privat anställda
• Integration på jobbet – lika men ändå olika

Kontakt:
Sandra Zätterström, projektledare Sverigestudien
Sandra.zatterstrom@preera.se

The comments are closed.

Sverigestudien Facebook