Sverigestudien 2017, Almedalen

Almedalsveckan 2017

april 11th, 2017 Posted by OPEN SOURCE No Comment yet

Förändring ligger i tiden, mycket händer och har hänt det senaste året. Hur har det påverkat de värderingar som präglar Sveriges befolkning, våra arbetsplatser, kommuner och vår nation? Hur ser vår önskade framtid ut?

 Almedalsveckan – Tisdag 4 juli 08:00, Donnerska aulan, Donners plats 1


För åttonde året har en bred kartläggning gjorts av vilka värderingar som är vanligast hos oss som individer, på våra arbetsplatser, i våra kommuner och i samhället i stort. Välkommen att ta del av och prata kring Sverigestudien 2017 års resultat, kring vilka värderingar som bär Sverige idag och vilka som formar vår morgondag.

Nytt för i år är att Sverigestudien öppnat upp sin analysprocess i olika dialogforum för att få fler människors hjälp att tolka resultaten. Istället för att lansera en tryckt rapport vill vi dela med oss av olika infallsvinklar och idéer att stöta och blöta med varandra. Vi är övertygade om att ju fler som utforskar, debatterar och reflekterar desto djupare och bredare förståelse får vi.

Sverigestudien genomförs av Preera i samarbete SKL och AB Volvo. Samtliga är fristående organisationer som genom Sverigestudien vill bidra till en ökad förståelse för samhällets utmaningar och möjligheter genom att tillföra kunskap om våra värderingar. Vi är övertygade om att ledare med insikt om sina egna och sin omgivnings värderingar fattar mer medvetna och därmed klokare beslut och kommer till handling för ett mer inkluderande och hållbart Sverige.

Läs mer om studien på www.sverigestudien.se

The comments are closed.

Sverigestudien Facebook