niklas-veenhuis-141728

På jakt efter svenska värderingar

juni 21st, 2017 Posted by OPEN SOURCE No Comment yet

Midsommar är för många typiskt svenskt. Får samma människor frågan om vad som är en svensk värdering blir svaren ofta mer svävande. Trots att svenska värderingar stått högt på den politiska agendan i flera år.

Sverigestudien är en årlig nationell studie som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), AB Volvo och Preera. I studien mäts vilka värderingar, egenskaper och beteenden som präglar och vilka medborgarna önskar präglade våra arbetsplatser och samhället i stort. Sverigestudien har genomförts sedan 2009 och resultaten visar att värderingarna är relativt stabila, men att det finns oroande tendenser.

När det gäller personliga värderingar ligger Familj, Humor/glädje, Ärlighet och Ansvar stabilt i topp år efter år.

– Utmärkande för svenskarna är att Ekonomisk stabilitet finns med på topp-5 bland personliga värderingar. Det begreppet finns inte ens med på topp-10 i något annat av de 17 länder där studien genomförts, säger Sandra Zätterström, projektledare för Sverigestudien.

Även de önskade värderingarna på samhällsnivå är stabila. Arbetstillfällen, Ekonomisk stabilitet, Ansvar för kommande generationer och Välfungerande sjukvård har innehaft de fyra topplatserna sedan 2009. På femte plats kommer Jämlikhet som stigit markant under senare år.

Där det händer mest är när deltagarna svarar på vilka värderingar, egenskaper och beteenden som präglar Sverige idag.

– Redan förra året kunde vi se hur ett antal rädslodrivna eller begränsande värderingar, egenskaper och beteenden klättrade på listan. Den tendensen bekräftas i årets studie, säger Sara Farnebo, VD på Preera.

Framför allt sticker begrepp som Osäkerhet om framtiden, Våld och brott, Konflikt/aggression samt Hat ut bland de värderingar, egenskaper och beteenden som ökat mest i svenskarnas bild av Sverige idag.

– Även om det finns en stabilitet i värderingarna, så finns det tecken på att något håller på att hända. Det intrycket verifieras även i andra studier. Med Sverigestudien som bas vill vi nu titta vidare på det här. Därför har vi initierat Sverigedialogen, säger Sara Farnebo.

Sverigedialogen går på djupet med värderingarna

Sverigedialogen ersätter den tidigare analysrapport som presenterades i samband med att resultaten av studien var klara. Anledningen är att få en bredare tolkning och en djupare förståelse av resultaten. Därmed hoppas arrangörerna av Sverigestudien få en bättre bild av vad svenska värderingar egentligen är. Dessutom ser de en möjlighet att påverka samhället till det bättre.

– Vi nöjer oss inte med att bara spegla samhället som det är. Vi vill dra vårt strå till stacken för ett bättre Sverige där beslut i större utsträckning baseras på kunskap om de värderingar som präglar människor och samhälle, säger Peter Grönberg, SVP Group HR, Volvo Group.

Dialogen genomförs utifrån fem dialogspår:

– Svenska värderingar

– Behovet av trygghet

– Integration

– Den svenska arbetsplatsen

– Tilliten till samhället

Sverigedialogen har redan genomfört möten i Göteborg och Stockholm samt finns på plats i Visby under Almedalsveckan. Under hösten planeras ytterligare möten. Samtidigt efterlyser Sverigestudien hela tiden ytterligare idéer på fler platser och sammanhang för att diskutera svenska värderingar.

Fakta om undersökningen

Sverigestudien genomförs med Cultural Transformation Tools (CTT), en mätmetod som utvecklats av Barrett Values Centre. CTT är ett internationellt erkänt verktyg för mätning och synliggörande av kultur och värderingar.

Studien genomförs i samarbete med undersökningsföretaget Norstat och bygger på en webenkät med ett antal frågor. Enkäten skickas till ett ”Sverige i miniatyr”, det vill säga en statistiskt säkerställd fördelning av människor bosatta i Sverige. Totalt deltog 2000 personer i undersökningen. Sverigestudien har genomförts vid åtta tillfällen sedan 2009.

De fullständiga resultaten samt ytterligare information och all data bakom Sverigestudien finns tillgänglig på www.sverigestudien.se

 

För frågor, vänligen kontakta:

Sandra Zätterström,
Projektledare för Sverigestudien,

Managementkonsult på Preera,

Sandra.Zatterstrom@preera.se 

+46 (0)708-43 90 88

The comments are closed.

Sverigestudien Facebook